22 thg 7, 2018

CON CHÙ Ụ LÀ CON GÌ ?ĐN BA ĐNG (TRÀ VINH)..LANG THANG ĐI TÌM CON CHÙ ....


Thit tình..
Ba đi Duyên hi, trong lòng mình thp thoáng l m rng :
X này có mt đc sn ch xut hin riêng Ba đng..?
Lc li mãi trong trí mi nh ra : Đó là con Chù ..
Thc ra , Chù là tên ca mt loi giáp xác thuc h cua , Thot nhìn, Chù có hình dáng tương t con cua đng nhưng hai cái càng ca nó thì to đùng, b chng, nhìn u nu ú na..rt đã
Còn khi khìn trên lưng, đim khác bit ca Chù là có nhng hoa văn ni lên rt ng..
Ngm hoa văn này, có người tưởng tượng ra đó là  mt người, mt ông già hoc mt ma qu hay nhăn nhó tùm lum tùm la ..

Vi tưởng tượng rng: 
 Chù là kiếp báo qu ca nhng linh hn ngư dân có tâm tính chưa lành nên khi chết đi. H b tri pht biến thành mt con cua gn gương mt bun thm trên lưng.
 Ti ngày chui nhi trong lp bùn phù sa ca sông và bin hòa trn..
.Vi cái cnh lưu lc gia hai b mn - ngt. Vì thế, mt nhng chú cua này luôn nhăn nhó. 
Đc bit hơn, cái màu đ rc li được lý  gii như sau:
 Do các linh hn b đày này bun gin bi trong cái kiếp b bt làm đi 1 con vt.. Chúng vn không hiu ni: mình thuc đng vt thuc sông hay bin ..

Có l t li gii thích rt mc mc.
Cư dân Trà vinh xưa đã đt tên cho loài cua này cái tên Chù ”  ng ng..
Nhm phân bit  chúng vi các  loài tám cng hai càng khác như cua, còng, ba khía. 
Tuy cùng h nhưng li n đnh ti nhng vùng bin khác trên vùng đt tây nam..
Lang thang trên bãi bin bun này..
Mình nghe vài hi c ca cư dân như sau:
Ngày xưa ...
bin Ba đng ..Chù nhiu v k, chúng bò lm ngm trên b cát và đeo đc nhng r cây mm, đước ti nhng bãi bùn đc quánh phù sa,
Hi nm, ch yếu người dân bt Chù đ làm mm, ăn kèm cơm ngui và bún mi khi trái gió tr tri, bin đng không dong ghe đi lưới được..
Mm chù trn vi đu đ hoc dưa leo sng, chanh me, ti t , đường, rau thơm, đu phng rang cùng tôm khô thì ngon bá cháy,  Ăn nt bng vn còn thèm chy dãi lun á..


Nói hng ngoa, mm Chù   cũng là món nhu bt mt cho my chàng ngư dân min quê bun t này .

Bi sau mt ngày lao đng cc nhc trên bin c bao la, khi thnh thơi t hp, tào lao tán gu cùng nhau.
Có l , ngoài chai rượu đế Xuân Thnh ngâm thêm trái Quách làm v đưa cay,  thì món Mm chù cùng khô chiên bm xoài  luôn là món ch lc ca  vùng bin  lng nơi cui tri Tây nam t quc
..
Hôm nay, ...
So vi hơn 8 năm v trước mà mình tng ghé thăm...
Ba đng trong mt mình..
Nay đã l lm khá nhiu vi ký c 
Và Chù cũng biến mt quá nhiu bi chúng b chết hàng lot bi s ô nhim và bin đi khí hu gt gay...
Ghé mt quán nghèo, gi món chù rang me, cô ch bưng ra đĩa đ ăn vi li ta thán..
Sao ông Tri bây gi gt quá cô hai..
Cá tôm ba n chết tp b nhiu lm nè.
Chù cũng vy, vác vá đi thc bùn bt Chù ,đào hết hơi mi bt được nó ..
Git mình, không mun ăn na..
mình bước ra ngm bin..
Ngoài kia,  sóng vn v rì rào..
Nhưng dường như trong tiếng sóng,  có c tiếng kêu than ca bao sinh vt : t cá, mc, cua,tôm..
Chúng đang đng thanh kêu gào..
Vì sao chúng tôi li chết hàng lot..?
Mình không biết gì v điu này ...
và nhng ngư dân cũng không hiu ti sao..?
Cht nh ti câu chuyn tng chép trong kinh thánh cu ước v 7 đim l. 
Khi Moses vâng lnh Thiên Chúa đến báo cho Pharaon rng...Hãy tr t do dân tc Israel sau nhiu năm h đã sng đi nô l ti Ai cp kinh thành qua vài thế k...
Bi kiêu hãnh và ngoan c nên Pharaon t chi....
Hu qu xy ra đúng như 7 đim báo mà Moses đã cnh tnh người anh trai t mãn khi t cho mình là đ nht thiên h  trong vòm tri bao la..
.Trong đon kinh thánh y,  có câu chuyn v nước s biến thành máu, cá tôm cua ếch nhy lên b ..và gc chết tràn lan..
Bây gi ngi viết lan man..
T nhiên lòng mình xon xót ,lo lo..
vì s con cháu chúng ta sau này 

Nếu thế h hu du Vit đến Ba đng tìm Chù ..
Thì chú cua này ch còn là 1 bc hình trong t giy...
------------------------------------------------------------
Yêu thích bài viết này mời các bạn
Tham khảo thêm về Con Chù ụ qua video dưới đây :

                                      https://www.youtube.com/watch?v=8LBzsjuTvWw
   

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...
Mỗi năm hoa nở mùa thi đến.Chạnh nhớ trường xưa nhớ bạn bè .Nguyenuthang ..