12 thg 3, 2011

ĐẶC SẢN ẨM THỰC TRUNG QUỐC

http://www.authorstream.com/Presentation/mruthano-883909-dac-san-am-thuc-trung-quoc/

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...
Mỗi năm hoa nở mùa thi đến.Chạnh nhớ trường xưa nhớ bạn bè .Nguyenuthang ..