26 thg 1, 2011

Sa Pa ký sự _Phần II

Chú thích
........Sa Pa ký sự phần II là một video dạng Slideshow Powerpoint (PPS)
được thiết kế với hơn 60 tấm hình lồng ghép vào slideshow lấy từ
nguồn hình chụp trong chuyến đi Sa Pa tháng 3.2010.Nhạc nền là
bài Besamemucho (hòa tấu).Nên điều chỉnh màn hình lớn khi xem.
.........................................................................Nguyenuthang

...SA PA KY SU (Phần II )

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...

HOA HỌC TRÒ-Trời đất dành riêng tuổi học trò.Một loài hoa đỏ rất nên thơ...
Mỗi năm hoa nở mùa thi đến.Chạnh nhớ trường xưa nhớ bạn bè .Nguyenuthang ..